30 fte

30 fte extra verzorgenden

Voor Zorgaccent was in 2010 slechts één conclusie mogelijk: het roer moest om. De nieuwe organisatie waar het primaire proces centraal staat, de zorg gestuurd en gecoördineerd wordt door de werkvloer en waar ondersteuning, leiding en systemen zelfsturing faciliteren, heeft geleid tot een besparing van 26 fte aan overheadkosten. Hiervoor zijn 30 fte aan verzorgenden teruggekomen!

Lees meer
8,9

8,9 voor medewerkerstevredenheid

Buurtzorg staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd door bevlogen professionals. Naast de voortgaande groei van Buurtzorg (1400 nieuwe collega’s per jaar: over 5 jaar dus meer dan 10.000!) zullen ook Buurtdiensten, Buurtzorg Jong en BuurtzorgT een vlucht gekregen hebben. Met een minimale overhead een maximaal resultaat, zowel qua cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid als ook financieel.

Lees meer
7,6

7,6 voor de nieuwe werkwijze

Amstelring Wijkzorg besloot om in één klap alle 42 wijkteams zelfsturend te maken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Uit het medewerkersonderzoek is gebleken dat de nieuwe werkwijze succesvol is. De beoordeling van de werkwijze, is gestegen van een 6,2 naar maar liefst een 7,6!

Lees meer

We zitten op een belangrijk keerpunt


De rollen worden langzaam omgedraaid, managers krijgen minder macht, leiders steeds meer. Excessieve beloningen en bonussen worden niet meer geaccepteerd en professionals vinden elkaar in (sociale)netwerken. Je zou het een stille revolutie kunnen noemen. Onze maatschappij verandert in een hoog tempo. Zorgorganisaties zullen moeten meebewegen om te overleven.

Hoe harder u stuurt op productiviteit, hoe sneller uw mensen verdwijnen. Hoe groter de taakdifferentiatie, hoe groter uw ziekteverzuim. Uw Administratieve Organisatie en Interne Controle is belangrijk maar voor uw werkelijk kapitaal is Social Media waarschijnlijk belangrijker. Uw ‘balanced score card’  levert veel informatie maar als de metertjes in het rood vliegen, zegt het niet welke kant u op moet sturen.

U kunt uw processen heel complex houden om ze vervolgens af te beelden in een ERP-systeem, u kunt ook eerst uw processen fundamenteel vereenvoudigen en omdraaien.

Ecare levert software en biedt diensten aan. Onze software en diensten hebben bijna altijd een innovatief en vernieuwend karakter en maken deel uit van nieuwe zorgconcepten. Wij leveren software onder andere voor de thuiszorg, kraamzorg en Verpleeg en Verzorgingshuizen.

wecare_black

Bekijk onze applicaties

 

Als je morgen je huidige zorgorganisatie opnieuw zou starten, zou je het dan op dezelfde manier doen? Zo niet, waarom blijf je het dan zo doen?


Ecare denkt mee over nieuwe organisatiemodellen en moderne bedrijfsvoering.  Zo zijn wij ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een innovatieve thuiszorgorganisatie. Wij realiseren ons echter terdege het verschil tussen nieuwbouw en verbouw.  Bestaande organisaties hebben vaak veel bagage, waarmee goed te verklaren is waarom het gaat zoals het nu gaat.